Referat af stiftende generalforsamling i Støtteforeningen IF32 Rope Skipping team.

Der var via personlig kommunikation og skriftligt på mail kaldt ind til stiftende generalforsamling i Støtteforeningen IF32 Rope Skipping Team tirsdag d. 7. november kl. 18.30 i Glostrup hallen, hvor 5. personer mødte op.

Tilstede var: Kim Petersen, Nanna Christiansen, Søs Saltoft, Bettina Vincent og Catharina Kruhøffer.

 

 Pkt. 1. Valg af dirigent

 Bettina Vincent blev valgt

 

Pkt. 2 Træner Nanna Christiansen præsenterede projektet om, at oprette en støtteforening til konkurrencesjippeholdet IF32 Rope Skipping Team.

 Formålet er at støtte holdet i at opnå deres mål samt, at kunne være behjælpelig med at yde økonomisk støtte ved store internationale konkurrencer som pt. har en stor egenbetaling.

Foreningens muligheder blev vendt og der kom mange gode ideer på bordet til hvordan vi får foreningen op, at køre samt hvad vi kan bruge den til og hvad den ikke mindst kan bidrage med.

Det er blandt andet et ønske at 50 % af foreningens indtægter går til støtte til internationale træningsophold og konkurrencer.

 

Pkt. 3 Vedtagelse af vedtægter for støtteforeningen

 Der blev vedtaget vedtægter for støtteforeningen. De endelige vedtægter er vedlagt som bilag til referatet.

 

Pkt. 4 Valg af bestyrelse jf. de vedtagede vedtægter

 Jf. de vedtagede vedtægter blev bestyrelsen for støtteforeningen IF32 Rope Skipping Team valgt på den stiftende generalforsamling.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Formand: Søs Saltoft valgt for 2 år

Kassere: Nanna Christiansen valgt for 2 år

Bestyrelses medlem 1: Kim Petersen valgt for 1 år

Bestyrelses medlem 2: Bettina Vincent valgt for 1 år

Bestyrelses medlem 3: Catharina Kruhøffer valgt for 1 år

Pia Christiansen blev valgt som revisor for 1 år.

 

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat til 100 kr. og opkræves ved tilmelding. Betaling skal senest forekomme 3 uger efter tilmelding ellers anses medlemskabet som annulleret.

 

Pkt. 6 Eventuelt

 Opgaver der skal løses for, at foreningen kan køre

Udkast til tilmeldingsblanketter (Kim)

Oprette mailadresse samt medlemsliste (Søs)

Tilmeldingssystem samt bankkonto (Nanna)

Regler ift. CVR nummer, skatteregler, indsamlingsnævnet (Bettina)

Referat (Catharina)

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00

 

Dirigent:                                                                                                                        Referent:

Bettina Vincent                                                                                                           Catharina Kruhøffer